Porady
Zwalczanie pluskwy domowej Cimex lectularius

PLUSKWY

 

Identyfikacja i biologia


Znaczenie dla zdrowia publicznego

 

Bliski związek pluskiew z ludźmi oznacza, że owad ten może być dla nas w znacznym stopniu uciążliwy, co ma miejsce szczególnie nocą podczas pobierania pokarmu od śpiących, ludzkich żywicieli. Swędzenie, a także możliwość wtórnego zakażenia są powszechnymi objawami spowodowanymi przez ukąszenia pluskiew. Czynnikiem zwiększającym dokuczliwość tych szkodników jest fakt, iż krwią odżywiają się również wszystkie stadia rozwojowe pluskiew.

Obecnie brakuje dowodów na udział pluskiew w transmisji infekcji lub innych chorób człowieka. Jednak ich obecność może powodować u ludzi niepokój, uczucie strachu i może pozbawiać ich dobrego samopoczucia. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie jako “stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrego samopoczucia, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności”, zatem w jej świetle oczywistym jest, że pluskwy są szkodnikami mającymi istotne znaczenie dla zdrowia publicznego.

Reakcje ludzi na ukąszenia pluskiew mogą być różne. Niektórzy nie wykazują żadnej reakcji lub jest ona niewielka, podczas gdy u innych mogą powodować uczulenia lub inne silne dolegliwości i bezsenne noce. Nie można również lekceważyć uciążliwości związanej z ukąszeniami tych owadów. Pluskwy pasożytują na odsłoniętych częściach skóry, najczęściej nakłucia znajdowane są na brzuchu, ale także na szyi, ramionach, barkach, plecach i klatce piersiowej, bardzo rzadko na nogach i stopach. Miejsca po ukąszeniach mogą różnić się wyglądem, często przybierają formę wypukłych, zaczerwienionych obrzęków, podobnych do zmian po ukąszeniu pcheł, chociaż pozbawione są czerwonego obszaru umiejscowionego centralnie

Oznaki występowania pluskiew

Wskazówki świadczące o obecności pluskiew: • żywe lub martwe pluskwy, oskórek po wylinkach larw, wylęgnięte lub niewylęgnięte jaja • plamienie krwią- jest to krew strawiona i wydalona przez owady, którą można początkowo zaobserwować na pościeli, ale także wzdłuż szwów materacy i innych miejscach, gdzie pluskwy będą się ukrywać. (Technicy powinni pamiętać, że podobny wygląd mogą mieć odchody larw karaluchów, jednak plamienia krwią spowodowane przez pluskwy zwykle pojawia się grupkami, jako że, owad ten, ze swej natury, ma tendencję do tworzenia skupisk) • mdły, słodki zapach, przypominający zapach kolendry/ migdałów, może być obecny przy intensywnej aktywności owadów • skarg klientów i / lub oznaki ukąszeń na skórze

Biologia Pluskwy używają ściśle określonych (dobrze poznanych) miejsc spoczynku, w których można znaleźć ich znaczną liczbę w różnych stadiach cyklu życiowego. W siedliskach tych zgromadzone pluskwy spędzają gromadnie większość czasu, a zatem o powodzeniu ich zwalczania decydować będą zbiegi skierowane na pęknięcia i szczeliny.

Jednak jak wykazały badania, samice, aby uniknąć wielu urazowych inseminacji rozpraszają się poza założone siedliska, w związku z tym samce aby uniknąć współzawodnictwa w kopulacji także będą je opuszczać. Jeśli ma się do czynienia z pluskwami, należy uwzględniać ich zachowanie związane z rozpraszaniem. Ten rodzaj zachowania się – rozpraszanie, należy wziąć pod uwagę w sytuacji , gdy ma się do czynienia z pluskwami. Samice produkują zazwyczaj od 2 do 3 jaj dziennie, które składają w całym środowisku ich bytowania. Ponieważ żyją kilka miesięcy, każdy samica w ciągu swojego życia składa około 400 - 500 jaj. Czas trwania poszczególnych stadiów rozwojowych w znacznym stopniu zależy od dostępności pożywienia, temperatury i wilgotności względnej. Podobnie jak u wszystkich owadów, cykl życiowy pluskwy zależy od temperatury. Zmiany temperatury w bezpośrednim otoczeniu mogą być pomocne przy ich zwalczaniu w dwojaki sposób:

1 Wzrost (podwyższenie) temperatury pokojowej do 27 ° C przyśpiesza rozwój jaj i wylęganie się larw już po 5 - 6 dniach. Pozwala to na kontakt insektycydu z podatnymi na jego działanie larwami. Odwrotnie, niższe temperatury mogą wydłużać czas wylęgu i ograniczać kontakt larw ze środkiem owadobójczym. Wszelkie opóźnienia w wylęganiu larw mogą być zatem powodem nieudanych zabiegów, jako że technik może być przekonany, że owady zostały zlikwidowane, a tymczasem pluskwy pojawią się ponownie (niewyklute jaja zachowują żywotność do 3 miesięcy, a dorosłe osobniki mogą przetrwać ponad rok bez pobierania krwi).

2 Pluskwa odżywia się średnio raz na 7 dni. Wyższe temperatury mogą pobudzać owady do częstszego odżywiania się. Wzrost temperatury w pomieszczeniu będzie zatem prowadzić do częstszych prób pobrania pokarmu, zwiększając tym samym ich potencjalny kontakt z insektycydem.

Identyfikacja

Jajo Jaja są koloru kremowego, lekko zagięte i mają około 1 mm długości. Jaja są zwykle składane w szparach, w obrębie ciemnych miejsc.

Nimfa (larwa) Nimfy są miniaturami (około 1 mm długości) form dorosłych, uwidaczniające przez okrywę ciała kolor częściowo strawionej krwi.

Dorosłe osobniki Pluskwy są bardzo charakterystyczne i zazwyczaj można je natychmiast rozpoznać. Dorosłe pluskwy są czerwono-brązowymi, owalnymi, bezskrzydłymi owadami, o długości około 5-7 mm, posiadającymi aparat gębowy typu kłująco-ssącego. Dorosłe osobniki, które nie odżywiały się przez jakiś czas są koloru blado żółto-brązowego, ale po pełnym pobraniu krwi, przybierają ciemniejszą, mahoniowobrązową barwę.

 

Owad posiada trzy pary cienkich, ale dobrze rozwiniętych odnóży, wyposażonych w pazurki umożliwiające skuteczne przyczepienie się do gospodarza w czasie karmienia. Głowa jest krótka i szeroka, z parą dużych, złożonych oczu oraz parą dobrze widocznych 4-segmentowych czułek. założone siedliska, w związku z tym samce aby uniknąć współzawodnictwa w kopulacji także będą je opuszczać. Jeśli ma się do czynienia z pluskwami, należy uwzględniać ich zachowanie związane z rozpraszaniem. Ten rodzaj zachowania się – rozpraszanie, należy wziąć pod uwagę w sytuacji , gdy ma się do czynienia z pluskwami. Samice produkują zazwyczaj od 2 do 3 jaj dziennie, które składają w całym środowisku ich bytowania. Ponieważ żyją kilka miesięcy, każdy samica w ciągu swojego życia składa około 400 - 500 jaj. Czas trwania poszczególnych stadiów rozwojowych w znacznym stopniu zależy od dostępności pożywienia, temperatury i wilgotności względnej. Podobnie jak u wszystkich owadów, cykl życiowy pluskwy zależy od temperatury. Zmiany temperatury w bezpośrednim otoczeniu mogą być pomocne przy ich zwalczaniu w dwojaki sposób:

1 Wzrost (podwyższenie) temperatury pokojowej do 27 ° C przyśpiesza rozwój jaj i wylęganie się larw już po 5 - 6 dniach. Pozwala to na kontakt insektycydu z podatnymi na jego działanie larwami. Odwrotnie, niższe temperatury mogą wydłużać czas wylęgu i ograniczać kontakt larw ze środkiem owadobójczym. Wszelkie opóźnienia w wylęganiu larw mogą być zatem powodem nieudanych zabiegów, jako że technik może być przekonany, że owady zostały zlikwidowane, a tymczasem pluskwy pojawią się ponownie (niewyklute jaja zachowują żywotność do 3 miesięcy, a dorosłe osobniki mogą przetrwać ponad rok bez pobierania krwi).

2 Pluskwa odżywia się średnio raz na 7 dni. Wyższe temperatury mogą pobudzać owady do częstszego odżywiania się. Wzrost temperatury w pomieszczeniu będzie zatem prowadzić do częstszych prób pobrania pokarmu, zwiększając tym samym ich potencjalny kontakt z insektycydem.

Przygotowanie

Inspekcja, która jest niezbędna do ustalenia obecności pluskiew, musi być prowadzona metodycznie. Pluskwy mają płaski kształt ciała i mogą praktycznie ukryć się w dowolnym pęknięciu i szczelinie, preferując ciemne, odizolowane i chronione przestrzenie. Pluskwy wolą drewno, papier i powierzchnie tkanin, dlatego procesy kontroli powinny koncentrować się na tych materiałach. Technik potrzebuje swobodnego dostępu do wszystkich obszarów pomieszczenia (-ń) w tym szafek i szuflad. Ponadto może zaistnieć potrzeba usunięcia wezgłowia łóżka, podniesienia dywanów i demontażu innych przedmiotów, aby zapewnić dostęp do wszystkich miejsc bytowania pluskiew. W pomieszczeniach mieszkalnych szczególnie ważne jest uświadomienie lokatorom zakresu niezbędnych działań podejmowanych w ich domu i dobytku. W celu ułatwienia wykonania kontroli, lokator powinien zostać poinstruowany o tym aby:

• Poluzował dywan przy ścianie /podłodze, lecz nie wynosił go z pokoju

• Usunął wszystkie elementy zamontowane na ścianach, ale nie wynosił ich z pokoju

• Zdjął osłony gniazdek elektrycznych oraz włączników światła. Odłączył zasilanie do pokoju, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.

• Usunął pościel z łóżka i ewentualnie z jego pojemnika. Powinna być ona zapakowana i wyprana.

• Opróżnił szafy i szafki z rzeczy, ale nie wynosił ich z pokoju

• Nie usuwał z pokoju żadnych rzeczy, które w jakimś stopniu mogą służyć do oceny obecności pluskiew.

Usuwanie przedmiotów może ułatwić rozprzestrzenianie się pluskiew do innych pomieszczeń. W celu przeprowadzenia szczegółowej inspekcji, technik, będzie musiał korzystać z różnych narzędzi, w tym latarki, śrubokrętów (płaskie i z głowicą Philipsa), regulowanego klucza, młotka i odpowiedniego noża. Jedną z najczęstszych przyczyn wykonania nieskutecznych zabiegów jest brak identyfikacji wszystkich miejsc występowania pluskiew. Zatem technicy na przeprowadzenie właściwej inspekcji muszą dysponować odpowiednim czasem. Nie tylko zwiększa to szanse wykonania skutecznych zabiegów, ale także stanowi wskazówkę co do potencjalnego czasu niezbędnego do przeprowadzenia zabiegów.

Nieruchomości mieszkalne

Technik powinien ustalić, w jakich miejscach zaobserwowano pluskwy i zbadać wszelkie skargi dotyczące ukąszeń. Powinien także spróbować określić, w jaki sposób pluskwy mogły dostać się do domu, bo być może również bagaż będzie musiał zostać poddany zabiegom zwalczania. Miejsca w których przechowywane są brudne ubrania i pościel powinny również podlegać kontroli, natomiast lokatora należy spytać o wcześniejsze próby zwalczania pluskiew.

Bloki lub duże nieruchomości handlowe

Jeśli pluskwy dostaną się do gęsto zaludnionego budownictwa wielomieszkaniowego (domów mieszkalnych, osiedli mieszkaniowych) lub licznie zamieszkiwanych nieruchomości mogą szybko się zadomowić i rozprzestrzenić w całym budynku. We wszystkich przypadkach, należy objąć inspekcją także pomieszczenia przylegające do tych, w których stwierdzono pluskwy. W miejscach, w których zaobserwowano wysoki poziom aktywności, istnieje większe ryzyko, że pluskwy mogą znajdować się w licznych miejscach sprzyjających ich bytowaniu, w tym w książkach, płytach, zdjęciach, tapetach, odzieży, sprzęcie gospodarstwa domowego, pod dywanami, za listwami przypodłogowymi i ubytkach w ścianie.

Inspekcja

Aby uniknąć ryzyka przeniesienia pluskiew z pokoju do pokoju powinno zwracać szczególną uwagę na:

• szwy, miejsca pod guzikami, uchwyty i metki

• jeśli materac jest na bazie tapczanu, on również powinien zostać zbadany. Badanie to powinno obejmować krawędź materiału pod spodem i puste odlewy nóg , (uszkodzenia mogą powodować, że baza jako materiał pokryciowy spodu podstawy będzie musiała być pocięta i / lub usunięta)

• jeśli materac umieszczony jest na metalowej ramie z drewnianymi listwami, to one też powinny być skontrolowane Zachowanie wędrowne (efekt rozproszenia) pluskiew powinno być brane pod uwagę podczas prowadzenia inspekcji, dlatego pozostałe miejsca i przedmioty wokół łóżka muszą być także skontrolowane, w tym:

• zagłówek i rama łóżka, meble nocne;

• meble nocne, stoliki, itp. powinny zostać odwrócone i skontrolowane

• szuflady stolików i szafek powinny zostać usunięte i skontrolowane

• jeśli zagłówki łóżka są przymocowane do ściany, powinny one zostać usunięte (za zgodą właściciela) • pozostałe meble w pokoju powinny być skontrolowane, w szczególności miejsca, w których znajduje się bagaż

• elektryczne wyposażenie i urządzenia, takie jak telefony, radia z budzikiem, telewizory, komputery

• krawędzie dywanu pod spodem i wzdłuż prostych krawędzi • połączenia podłogi ze ścianami

• spód poluzowanych tapet • ościeżnice, listwy boazerii, pęknięcia i połączenia sufitu, listwy sufitowe • ramy do obrazów, lustra ścienne, żaluzje, zasłony i karnisze, książki, listwy z przewodami elektrycznymi

• hole oraz wspólne pomieszczenia

• pokoje gospodarcze, wózkownie i pralnie Celem inspekcji jest dostarczenie technikom szczegółowych informacji do oceny zakresu i stopnia intestacji pluskiew, tak aby zabiegi zwalczania mogły być odpowiednio zaplanowane.

Należy uwzględnić wszystkie istotne szczegóły, które zapewnią przygotowanie dokładnych zapisów , zwracając uwagę na miejsca, w których zostały odnalezione dowody potwierdzające obecność pluskiew. Powinien zostać sporządzony plan pomieszczenia obrazujący lokalizację miejsc, w których stwierdzono obecność owadów. Sąsiednie pokoje i pomieszczenia (po obu stronach, powyżej i poniżej), także powinny zostać skontrolowane. Bazując na dowodach z inspekcji, potwierdź występowanie jakichkolwiek śladów obecności pluskiew i zapisz szczegóły.

 

Metody zwalczania

Metody nie chemiczne

Nie chemiczne sposoby powinny być traktowane tylko jako narzędzia dodatkowe, wspomagające monitoring. Dlatego też, choć mogą być zastosowane do zmniejszenia ogólnej populacji pluskiew w ramach Zintegrowanego Programu Zwalczania Szkodników (Integrated Pest Management programme IPM), całkowite wyeliminowanie zakażenia jest mało prawdopodobne, o ile nie zostaną zastosowane środki owadobójcze.

Usuwanie fizyczne

Ogólna infestacja pluskiew może zostać ograniczona poprzez usunięcie (wyrzucenie) porażonych mebli, w szczególności podartych materacy. Jednak technik może zalecać to rozwiązanie, jeśli jest to zupełnie niezbędne i konieczne, jako że, będzie to bardzo kosztowne dla lokatora. Każdy przedmiot przeznaczony do usunięcia musi być poddany zabiegowi i zamknięty w plastikowe opakowanie. Aby uniknąć przenoszenia pluskiew z wyrzucanych, zainfekowanych przedmiotów, do innych pomieszczeń, budynków, itp., meble powinny zostać zniszczone lub usunięte jako nienadające się do dalszego użytku. Do usuwania pluskiew można również zastosować taśmę klejącą, ale tylko wtedy, gdy jest ich bardzo mało.

Odkurzanie

Pluskwy powinny być usuwane metodą fizyczną jaką jest odkurzanie, wtedy gdy jest ich mało na materacach. Zawsze używaj odkurzacza, wyposażonego w jednorazowy worek na kurz. Odkurzaj podłogę, pęknięcia i szczeliny w ścianie / podłodze, połączenia ściany i podłogi, wzdłuż krawędzi dywanu, ramy łóżek, szwy materaca i całość jego podstawy, meble i inne potencjalne miejsca siedlisk. Odkurzanie pęknięć i szczelin przed zastosowaniem środka owadobójczego, nie tylko usuwa owady, ale także brud, co pozwoli na lepsze wniknięcie środków chemicznych i poprawi ich rezydualny efekt.

Zaleca się stosowanie odkurzaczy z filtrami HEPA, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się przez wylot mogących potencjalnie podrażniać resztek. Po zakończeniu odkurzania, zawartość odkurzacza musi być szczelnie zamknięta w plastikowej torbie i usunięta według odpowiednich dyspozycji, najlepiej poprzez spalenie. Do zawartości torby można również dodać insektycyd w formie proszku. Należy mieć jednak świadomość, że odkurzacze mogą stanowić źródło rozprzestrzeniania się pluskiew. Z tego względu jego części, wykonane z tworzywa sztucznego, powinny być zamoczone w gorącej wodzie. Odkurzanie nie usunie wszystkich jaj pluskiew, w związku z tym niezbędne jest zastosowanie środków owadobójczych.

Ciepło

Pluskwy są bardzo wrażliwe na wysoką temperaturę i szybko giną, gdy są narażone na działanie temperatury powyżej 45 ° C. Przy wykorzystaniu ciepła do zwalczania pluskiew istotne jest aby wysoka temperatura została zastosowana maksymalnie szybko , ponieważ jej stopniowy wzrost może spowodować rozpierzchnięcie się owadów. Jak już wspomniano, zarażoną pościel można prać w gorącej wodzie, a następnie zastosować gorące suszenie w suszarce w celu zabicia wszystkich form rozwojowych tego szkodnika. Pranie w temperaturze 60° C zabija wszystkie stadia. Jednakże, zwalczanie pluskiew wysoką temperaturą nie powoduje żadnego efektu rezydualnego.

Para

Zastosowanie pary jest szczególnie skuteczne, ponieważ zabija ona wszystkie stadia rozwojowe pluskwy, w tym jaja ( należy pamiętać, że większość środków owadobójczych nie działa jajobójczo). Wykorzystanie pary zamiast środka owadobójczego, może być również korzystne z punktu widzenia niektórych klientów, szczególnie dla ich materacy i łóżek. Jednak zabiegi parą mogą być bardzo czasochłonne i nie dają efektu rezydualnego. Dlatego, wszystkie zabiegi parą powinny następować po zastosowaniu środka owadobójczego, co może zapewnić lepszą, długoterminową kontrolę niż stosowanie samych insektycydów. Technik powinien postępować zgodnie z zaleceniami producenta zamgławiacza termicznego i odkurzyć wszystkie przestrzenie przed zabiegiem. Bardzo ważna jest jakość pary. Zamgławiacz emitujący parę stosowany do wykonania zabiegów musi wytwarzać mgłę przy niskim przepływie pary i wysokiej temperaturze.

Zalecana jest sucha para o wilgotności poniżej 5%, przy temperaturze 94 ° C, dostarczana pod wysokim ciśnieniem. Dysza zamgławiacza musi być w bezpośrednim kontakcie z powierzchnią poddawaną zabiegowi, przechodząc wzdłuż na wysokości około 30 cm co 10-15 sekund. Najlepiej byłoby, gdyby temperatura pracy urządzenia mogła być regularnie sprawdzana za pomocą termometru na podczerwień.

Bezpośrednio po zabiegu parą, powierzchnię zewnętrzną należy ponownie potraktować parą co najmniej w temperaturze 70- 80 ° C. Przepływ pary powinien być ograniczony do minimum i zastosowana odpowiednia dysza, po to aby uniknąć niepotrzebnego rozniesienia pluskiew (a także również wylinek, jaj i larw). Po zakończeniu, wszystkie martwe pluskwy należy usunąć za pomocą odkurzacza.

Zimno

Zamrażanie ma tę zaletę, że nie zostaną uszkodzone materiały wrażliwe na temperaturę (ciepło). Metoda ta często nie może być bezpośrednio stosowana przez technika, może być jednak zalecana właścicielowi do niszczenia owadów na drobnych przedmiotach. Każdy element do mrożenia powinien być umieszczony luźno w worku i wstawiony do zamrażarki pracującej w około -20 ° C na minimum 10 godzin (przedmioty o większej gęstości mogą potrzebować kilku dni do dostatecznego oziębienia w środku). Należy jednak pamiętać, że zabiegi z zastosowaniem niskich temperatur nie mają efektu rezydualnego.

Pułapki i bariery

Korzystanie z pułapek, urządzeń monitorujących lub ograniczających ich dostęp nie wyeliminuje pluskiew i dlatego mogą być one stosowane jedynie jako część zintegrowanego programu zwalczania szkodników. Większość pułapek to urządzenia „aktywne”, które przeznaczone są do wyłapywania poszukujących żywiciela pluskiew poprzez wykorzystanie substancji wabiących i / lub imitowanie siedlisk.

By uniknąć rozprzestrzeniania się insektów, technik musi uważnie i z namysłem rozmieścić takie pułapki, jednocześnie starając się zredukować potrzebę późniejszych częstych wizyt kontrolnych związanych z utrzymaniem urządzeń w dobrym stanie. Ponadto, rozmiar i konstrukcja niektórych pułapek uniemożliwia ich skuteczne zastosowanie w pewnych miejscach - np. pod łóżkiem lub w podobnie ograniczonej przestrzeni. Pułapki zatem najlepiej nadają się do zastosowania w prywatnych budynkach lub pomieszczeniach, które w trakcie procesu zwalczania są zamknięte.

Podczas monitorowania obecności pluskiew należy wziąć pod uwagę ich „wędrowne” zachowanie. Zaleca się korzystanie z wielu urządzeń monitorujących umieszczonych strategicznie w całym pomieszczeniu, nie tylko w pobliżu łóżka. Urządzenia ograniczające są prostymi elementami mającymi uniemożliwić pluskwom dostęp do nóg łóżka. Należy je umieszczać pod nogami / kółkami łóżka lub na górze podstawy zespołu kółek, jednocześnie zapewniając, by żaden element łóżka (lub pościeli) nie dotykał ściany lub podłogi. Technik powinien rozważać stosowanie urządzeń ograniczających jedynie jako skutecznego środka monitorowania infestacji.

Pokrowce na materace

Pokrowce na materace zazwyczaj wykonane są z gładkiej tkaniny poliestrowej, ciasno przylegające do materaca. Pokrowce są przeznaczone do ochrony materaca przed dostępem pluskiew i powstrzymania przed wydostawaniem się z materaca wszystkich pluskiew, które mogły już w nim być wcześniej.

Pozbawione szwów powierzchnie pokrowca dostarczają mniej miejsc dostępnych do zasiedlania niż w przypadku niezabezpieczonych materacy. W związku z tym jest mniej prawdopodobne aby zamknięty materac był siedliskiem pluskiew. Jakość pokrowca powinna uniemożliwiać przenikanie pluskiew z zewnątrz, wydostawania się ze środka oraz uniemożliwiać jego przegryzanie. Zamki błyskawiczne pokrowca oraz obszary potencjalnie narażone na dostęp pluskiew, powinny być również “pluskwoodporne”.

Korzystanie z materacy z pokrowcami jest korzystne, ponieważ pozwala ograniczyć konieczność koszty pozbywania się materacy, które były siedliskiem pluskiew. Jeżeli zastosowanie insektycydów na materac jest konieczne i zatwierdzone, zaleca się chronić materac po zabiegach, w celu zapewnienia długoterminowej ochrony, a jednocześnie zminimalizowania dalszego wykorzystania środków owadobójczych po pierwszym zastosowaniu. Ważne jest, aby pamiętać, że zastosowanie samego pokrowca na materac nie jest w stanie zatrzymać pluskiew i powinien on być wykorzystywany jako jeden z elementów zintegrowanego programu zwalczania tych szkodników.

Procedury prania

Poniżej znajduje się wyciąg z pracy Naylor i Boase (2010) z Uniwersytetu w Sheffield w Wielkiej Brytanii.

 

Należy pamiętać, że podczas suszenia bębnowego suchych ubrań, suszarki, powinny działać przy ustawieniu “gorące”, na 30 minut, aby zabić wszystkie stadia rozwojowe pluskwy. Jeśli ubrania są mokre, należy je pozostawić w maszynie do całkowitego wyschnięcia.

Nie zawsze jest to wystarczające, aby spowodować zabicie wszystkich stadiów rozwojowych pluskwy. Podkreślenia wymaga fakt, że podczas korzystania z domowej suszarki, z 30 minutowego czasu zabiegu przy ustawieniu na “wysoki” powinno być wyłączone 10 minut przeznaczone na chłodzenie pod koniec cyklu.

Dla zabicia wszystkich stadiów rozwojowych pluskwy konieczne jest wykonanie procedury polegającej na poddaniu jej na działanie temperatury 40 °C i przez co najmniej 30 minut. Pościel i ubrania zawierające pluskwy należy zapakować do worków, przed przeniesieniem ich do suszarki. Jeśli pościel i ubrania mogą pozostać w workach podczas suszenia w suszarce, może to pomóc kontrolowaniu pluskiew. Prasowanie rzeczy powoli gorącym żelazem może zabić pluskwy jeśli zastosujemy letalną dla nich temperaturę.

Metody chemiczne

Wybór formulacji i substancji aktywnej Rodzaj preparatu, wybranego do zabiegu zależy od sposobu jego użytkowania. Na przykład, środki w formie proszku mogą być stosowane w miejscach, w których znajdują się urządzenia elektryczne i / lub porowate ściany, jeśli są one penetrowane przez pluskwy, podczas, gdy preparaty płynne mogą być wykorzystane w miejscach bardziej oczywistych.

Właściwymi substancjami czynnymi będą: bendiokarb, deltametryna, alfacypermetryna, lambda-cyhalotryna. Insektycydy aerozolowe mogą być stosowane jako produkt “szybko-zabija “i jako środek wypłaszający. Produkty takie jak synergistycznie działające syntetyczne pyretroidy powodują tzw. efekt „knockdown” szybkiego zabicia pluskiew, gdy stosowane są bezpośrednio na owady.

Aplikacja i stosowanie środków owadobójczych

Tylko posiadające aktualne zezwolenia produkty mogą być zastosowane. Insektycydy muszą być zastosowane względem wszystkich siedlisk pluskiew, zidentyfikowanych podczas inspekcji i użyte zgodnie z instrukcjami producenta. Dywan powinien być zdjęty, a połączenia ściana/podłoga poddane zabiegowi.

Odpowiednie metody aplikacji

Zastosowanie rozszerzanych dysz pozwala na użycie środka owadobójczego bezpośrednio w takich miejscach jak żłobkowania na materacach oraz pęknięcia i szczeliny w meblach. Do draperii ściennych i delikatnych, antycznych mebli, bardziej odpowiednie będą preparaty w formie aerozoli, zastosowane po odkurzaniu. Przy stosowaniu płynnych preparatów, dysza butli powinna być przesuwana wzdłuż brzegów dywanu, a strumień z dyszy bezpośrednio do pęknięć i szczelin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu

FRODO LESZEK TESCHNE

Tel. 601 710 694 lub 618 777 091

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
PORADY

PLUSKWA W DOMU....

Pluskwa

Jednym z problemów z którymi coraz częściej zgaszają się do nas klienci jest występowanie pluskwy domowej. W związku w tym postanowiliśmy w dziale porady zamieścić krótki artykuł na ich temat.

Pluskwy są małymi owadami (dorosły osobnik mierzy 0,5 cm) niezwykle uciążliwymi, a czasami nawet niebezpiecznymi, które wyjątkowo łatwo i szybko się rozmarzają, przemieszczają, i które niezwykle ciężko się zwalcza.

Jak rozpoznać występowanie pluskwy w domu.

Najłatwiej rozpoznać jej wstępowania w przypadku znalezienia żywych, bądź tez martwych osobników (lub też ślady larw oraz jaj). Nie są to jednak jedyne znaki świadczące o obecności tych owadów. Często występowaniu pluskwy towarzyszą plamy strawionej krwi na pościeli, wzdłuż szwów kanapy. Charakterystyczny jest także mdły zapach (kolendry, migdałów) w przypadku dużej aktywności pluskiew.

Z punktu widzenia człowieka najbardziej dokuczliwe są oznaki ukoszeń na skórze – ze względu na swój tryb życia owad ten gryzie w nocy żywiciela, pojawiają się wtedy na ciele swędzące, zaczerwienione plamki rano. Pogryzienie podczas snu może być niebezpieczne ze względu na powstanie wtórego zakażania.

Czy łatwo jest znaleźć pluskwę?

Ocena czy na danej powierzchni występują te owady nie należy do łatwych. Ze względu na swoją budowę ciała (płaski kształt) owady te mogą schować się praktycznie wszędzie, w każdej szczelnie ciemnym miejscu. Co prawda i ona mają swoje preferencje i lokalizację ich należy zacząć od miejsc w których występuje drewno, tkaniny, papier. W mieszkaniu można znaleźć miejsca koncentracji tych owadów, do których należą głównie meble wypoczynkowe takie jak łóżka, kanapy ,fotele, które poza sprzyjającymi warunkami zapewniają dodatkowo bliskość żywiciela – człowieka. Warto zwrócić także uwagę na przedmioty i meble znajdujące się w pobliżu, owady te niezwykle szybko się przemieszczają.

Podejrzewając wystąpienie pluskwy warto zastosować pułapki, które ułatwiają ich lokalizację i ocenę skali występowania lub skorzystać z usług specjalistycznych firmy DDD.

To nie możliwe u mnie pluskwy nie ma...

Jest to zdanie które często można usłyszeć ze strony klientów, u których stwierdzono występowanie tych owadów. Tak naprawdę, stosunkowo łatwo pluskwa może się przedostać do mieszkania.

Wystarczy bowiem kontakt z osobą, u której owady te występują. Ostatnie badania pokazują iż w krajach rozwiniętych problem pluskiew staje cię coraz większy a ich populacja rośnie. Związane jest to właśnie z gromadzeniem się ludzi w dużych skupiskach. Transport publiczny jest obecnie jednym z najczęściej wskazywanych jako miejsce rozprzestrzeniania się pluskwie, ale nie jest jednym. Nawet w pracy możemy „złapać” te owady po czym dostarczyć je nieświadomie do domu gdzie następuje ich szybkie rozmnażanie.

 

Koniec części I

 

Więcej na temat pluskwy:  http://www.pluskwy.info/

 

Aktualizacja 30-10-2012

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRUSAKI

ZRÓB WSZYSTKO BY JUŻ WIĘCEJ NIE WRÓCIŁY.

JEŚLI NIGDY ICH NIE MIAŁEŚ - ZABEZPIECZ SIĘ


Prusaki (karaluchy) potrzebują do życia: WODY I CIEPŁA

 

By nie mieć karaluchów w domu należy:

 • pływny (woda, soki, wino, piwo itp. przechowywać w zamkniętych opakowaniach (np. butelkach słowikach, kartonach), zakorkowane lub zakręcone;

 • do mycia i sprzątania stosować wodę z płynem czyszczącym, a nie samą wodę;

 • zabezpieczyć akrylem - rodzaj silikonu w tubie (do kupienia w marketach budowlanych) wszystkie rury, przewody wchodzące do mieszkania przez sufit, ściany i podłogę (np. ogrzewanie, kablówka);

 • zakleić silikonem wszystkie szczeliny w balatach kuchennych: „przykleić”silikonem blat do lodówki, do ściany, do kuchenki; skleić silikonem łączenia blatów. zamykając szpary likwidujemy miejsca gnieżdżenia się prusaków i zabezpieczymy te miejsca przed zaciekaniem wody;

 • szczelnie osadzamy zlewozmywak (silikon), aby nic nie zaciekało pod spód;

 • zaklejamy silikonem rewizje w pionach technicznych (rury, liczniki). w razie konieczności można przeciąć spoinę nożem do tapet – powstanie uszczelka;

 • w pomieszczeniu kuchni ubikacji i łazienki należy stosować płytki z nie wykładziny;

 • na ścianach nie stosować tapet (odklejające się brzegi są doskonałą kryjówką dla robaków);

 • kratki wentylacyjne powinny być dwuczęściowe, ramka wyklejana na stałe w otwór i wnętrze kratki z siatką owadoszczelną wyjmowane (należy czyścić kratkę aby była prawidłowa wentylacja)

 • na noc wyrzucić śmieci

 • po ostatnim użyciu zlewów i umywalek wkropić w odpływ małą ilość płynu dezynfekującego;

 • wsypać trochę soli do plastikowego pojemnika na agregacie lodówki samo-rozmrażającej się;

 • wsypać trochę soli na tackę ( w której zbiera się woda) w suszarce do naczyń.