Akcja Deratyzacyjna

Akcja deratyzacyjna 2020

Do rozpoczęcia Akcji Deratyzacyjnej pozostało

Day(s)
Hour(s)
Minute(s)
Second(s)

Deratyzacja w ramach “Akcji deratyzacyjnej 2020” obejmuje:

 • wyłożenie preparatu wysokiej jakości (policzalnych saszetek zawierających preparat w postaci pasty o wysokiej atrakcyjności pokarmowej dla gryzoni wraz z preparatem w formulacji kostki woskowej charakteryzującej się długotrwałą świeżością) w oznaczonych karmnikach plastikowych, przymocowanych do podłoża;
 • oznakowania miejsca wyłożenia środka informacją, zgodnie z wymogami (rozłożenie naklejek informacyjnych, rozmieszczonych w widocznych miejscach);
 • sporządzenia protokołu jednostkowego dla adresów zgodnie ze zleceniem, załączonego do faktury sprzedaży
 • na dodatkowe zlecenie zebrania karmników i preparatu;
 • NOWOŚĆ analiza aktywności szkodników na nieruchomości – na żądanie klienta

Zebrania preparatu, oraz usunięcie naklejek po zakończeniu akcji deratyzacyjnej, wykonywane jest zgodnie z regulaminem.

Regulamin Akcji Dertyzacyjnej


Serwis 1 Punktu poboru preparatu

PLN8,00szt.
 • Uzupełnienie lub wymianę preparatu deratyzacyjnego w jednej stacji deratyzacyjnej

Zainstalowanie 1 punktu poboru preparatu

PLN29,00szt.
 • Montaż nowej,  uzupełnienie brakującej lub wymianę uszkodzonej stacji deratyzacyjnej

Dojazd i oznakowanie nieruchomości

PLN30,00szt.
 • Cena dotyczy terenu Miasta Poznania
 • Za dojazd poza Poznań  – 60,00
Cena obliczana jest wg wzoru:

Cena netto = ilość zamontowanych PPP x 29,00 + ilość serwisowanych PPP x 8,00 + Koszt dojazdu

O ostatecznej liczbie PPP może zadecydować zlecający – zarządca lub właściciel nieruchomości. W przypadku braku podania jednoznacznej ilości punktów poboru preparatu PPP, pracownik firmy zadecyduje o jej ilości, biorąc pod uwagę ślady i ryzyko występowania gryzoni na nieruchomości.
W przypadku nieruchomości na których zainstalowanych jest powyżej 20 PPP cena netto wynosi 7,00 za serwis PPP.
Uzupełnienie preparatu w trakcie trwania akcji 9,00 PLN –  Cena za punkt poboru preparatu . Na zlecenie zarządcy.
Zebranie preparatu i oznakowania, po zakończeniu Akcji – 50,00 PLN

Oferta przygotowana dla:

 • żłobków,
 • przedszkoli,
 • szkół podstawowych,
 • gimnazjów i szkół średnich,
 • uczelni wyższych,
 • domów dziecka,
 • domów poprawczych,
 • innych budynków użyteczności publicznej: poradnie psychologiczne, domy kultury, teatry itp.
Kosz przeprowadzenia deratyzacji wnętrz wynosi 150,00 PLN*
Deratyzacja z użyciem karmników deratyzacyjnych 200,00 PLN*

Ewentualne uzupełnienie preparatu w trakcie trwania akcji 99,00 PLN 
Zebranie preparatu i oznakowania, po zakończeniu Akcji – 50,00 PLN
Przy zamówieniu deratyzacji złożonym co najmniej do dnia 30/04/2019, możliwy rabat 5%
Do wartości zamówienia jest doliczany podatek VAT 23%.

*Cena nie zawiera kosztu stacji deratyzacyjnej


RABATY

Rabaty łączą się, w sumie możesz oszczędzić do 30%

RABAT „Jedno zlecenie, wiele punktów” do 15%

2,5% przy zleceniu do 20 adresów
5% przy zleceniu 21- 40 adresów
7,5% przy zleceniu 41-60 adresów
10% przy zleceniu 61-80 adresów
12% przy zleceniu 81-100 adresów
15% przy zleceniu powyżej 100 adresów

RABAT „Zbiorcze rozliczenie” 10%

 

Obowiązuje wszystkich, którzy zdecydują się za wystawienie zbiorczego dokumentu (faktury) dla zlecenia, obejmującego wszystkie adresy.

Rabat ||Szybko zlecam|| 5%

Obejmuje wszystkie zlecenia złożone do dnia 30/03/2020 r.


Istnieje możliwość zakupu karmników deratyzacyjnych wraz z rozkonfekcjonowanym preparatem, oraz innych artykułów pomocnych w przeprowadzeniu Akcji Deratyzacyjnej sklepie FRODO.BIZDeratyzacja przeprowadzana w ramach działań “Akcja deratyzacyjna 2019” ma charakter prewencyjny oraz rozpoznawszy. W przypadku obecności gryzoni na nieruchomości, bądź stwierdzenia ich obecności w czasie trwania akcji, należy podjąć kompleksowe działania w ramach deratyzacji interwencyjnej. Zleceniodawca, powinien poinformować odpowiednie osoby na terenie nieruchomości (np. gospodarz domu, ochrona), o fakcie przeprowadzania działań, w tym konieczności udostępnienia pomieszczeń. W jego gestii jest też przygotowanie nieruchomości zgodnie z treścią komunikatu Prezydenta Miasta Poznania.

Dokumenty stosowanych podczas akcji preparatów (karta charakterystyki, pozwolenie)

Nazwa rodentycydu

Ratimor / Bromadiolone pasta

Murin Forte blok

Murin Facoum blok

Rat Killer Perfekt kostka

Sorexa granulat

Brodirat Bloczki 20g

Nr pozwolenia

PB/PL/2013/0092/A/MR

MZ0301/03

MZ0298/03

MZ0339/03

PL/2012/0034/A/MR

4518/11