Akcja Deratyzacyjna

Akcja deratyzacyjna 2020

od 27 kwietnia do 11 maja 2020 r.

UWAGA!!   Zmiana terminu od 02 do 15 maja 2020

Do rozpoczęcia Akcji Deratyzacyjnej pozostało

Day(s)
Hour(s)
Minute(s)
Second(s)

Deratyzacja w ramach “Akcji deratyzacyjnej 2020” obejmuje:

 • wyłożenie preparatu wysokiej jakości (policzalnych saszetek zawierających preparat w postaci pasty o wysokiej atrakcyjności pokarmowej dla gryzoni wraz z preparatem w formie kostki woskowej, charakteryzującej się długotrwałą świeżością) w oznaczonych karmnikach plastikowych, przymocowanych do podłoża;
 • oznakowanie miejsca wyłożenia środka, zgodnie z wymogami (rozłożenie naklejek informacyjnych, rozmieszczonych w widocznych miejscach);
 • sporządzenie protokołu jednostkowego dla adresów zgodnie ze zleceniem, załączonego do faktury sprzedaży
 • na dodatkowe zlecenie – zebranie karmników i preparatu;
 • NOWOŚĆ analiza aktywności szkodników na nieruchomości – na żądanie klienta

Zebranie preparatu oraz usunięcie naklejek po zakończeniu akcji deratyzacyjnej, wykonywane jest zgodnie z regulaminem.

Regulamin Akcji Deratyzacyjnej


Serwis 1 Punktu poboru preparatu

PLN8,00szt.
 • Uzupełnienie lub wymianę preparatu deratyzacyjnego w jednej stacji deratyzacyjnej

Zainstalowanie 1 punktu poboru preparatu

PLN29,00szt.
 • Montaż nowej,  uzupełnienie brakującej lub wymianę uszkodzonej stacji deratyzacyjnej

Dojazd i oznakowanie nieruchomości

PLN30,00szt.
 • Cena dotyczy terenu Miasta Poznania
 • Za dojazd poza Poznań  – 60,00
Cena obliczana jest wg wzoru:

Cena netto = ilość zamontowanych PPP x 29,00 + ilość serwisowanych PPP x 8,00 + Koszt dojazdu

O ostatecznej liczbie PPP może zadecydować zlecający – zarządca lub właściciel nieruchomości. W przypadku braku podania jednoznacznej ilości punktów poboru preparatu PPP, pracownik firmy zadecyduje o jej ilości, biorąc pod uwagę ślady i ryzyko występowania gryzoni na nieruchomości.
W przypadku nieruchomości, na których zainstalowanych jest powyżej 20 PPP, cena netto wynosi 7,00 za serwis PPP.
Uzupełnienie preparatu w trakcie trwania akcji 9,00 PLN –  cena za punkt poboru preparatu. Na zlecenie zarządcy.
Zebranie preparatu i oznakowania po zakończeniu Akcji – 50,00 PLN

Oferta przygotowana dla:

 • żłobków,
 • przedszkoli,
 • szkół podstawowych,
 • gimnazjów i szkół średnich,
 • uczelni wyższych,
 • domów dziecka,
 • domów poprawczych,
 • innych budynków użyteczności publicznej: poradnie psychologiczne, domy kultury, teatry itp.
Kosz przeprowadzenia deratyzacji wnętrz wynosi 150,00 PLN*
Deratyzacja z użyciem karmników deratyzacyjnych 200,00 PLN*

Ewentualne uzupełnienie preparatu w trakcie trwania akcji 99,00 PLN 
Zebranie preparatu i oznakowania po zakończeniu Akcji – 50,00 PLN
Przy zamówieniu deratyzacji złożonym co najmniej do dnia 30/04/2019, możliwy rabat 5%
Do wartości zamówienia jest doliczany podatek VAT 23%.

*Cena nie zawiera kosztu stacji deratyzacyjnej


RABATY

Rabaty łączą się. W sumie możesz oszczędzić do 30%.

RABAT „Jedno zlecenie, wiele punktów” do 15%

 

2,5% przy zleceniu 10 – 20 adresów
5% przy zleceniu 21- 40 adresów
7,5% przy zleceniu 41-60 adresów
10% przy zleceniu 61-80 adresów
12% przy zleceniu 81-100 adresów
15% przy zleceniu powyżej 100 adresów

 

RABAT „Zbiorcze rozliczenie” 10%

 

 

Obowiązuje wszystkich, którzy zdecydują się za wystawienie zbiorczego dokumentu (faktury) dla zlecenia, obejmującego wszystkie adresy.

Rabat ||Szybko zlecam|| 5%

Obejmuje wszystkie zlecenia złożone do dnia 30/03/2020 r.


Istnieje możliwość zakupu karmników deratyzacyjnych wraz z rozkonfekcjonowanym preparatem oraz innych artykułów, pomocnych w przeprowadzeniu Akcji Deratyzacyjnej w sklepie FRODO.BIZDeratyzacja przeprowadzana w ramach działań “Akcja deratyzacyjna 2019” ma charakter prewencyjny oraz rozpoznawczy. W przypadku obecności gryzoni na nieruchomości bądź stwierdzenia ich obecności w czasie trwania akcji należy podjąć kompleksowe działania w ramach deratyzacji interwencyjnej. Zleceniodawca powinien poinformować odpowiednie osoby na terenie nieruchomości (np. gospodarz domu, ochrona) o fakcie przeprowadzania działań, w tym konieczności udostępnienia pomieszczeń. W jego gestii jest też przygotowanie nieruchomości zgodnie z treścią komunikatu Prezydenta Miasta Poznania.

Dokumenty stosowanych podczas akcji preparatów (karta charakterystyki, pozwolenie)

Nazwa rodentycydu

Ratimor / Bromadiolone pasta

Murin Forte blok

Murin Facoum blok

Rat Killer Perfekt kostka

Sorexa granulat

Brodirat Bloczki 20g

Nr pozwolenia

PB/PL/2013/0092/A/MR

MZ0301/03

MZ0298/03

MZ0339/03

PL/2012/0034/A/MR

4518/11