Akcja Deratyzacyjna

Deratyzacja w ramach “Akcji deratyzacyjnej 2019” obejmuje:

 • wyłożenie preparatu wysokiej jakości (policzalnych saszetek zawierających preparat w postaci pasty o wysokiej atrakcyjności pokarmowej dla gryzoni wraz z preparatem w formulacji kostki woskowej charakteryzującej się długotrwałą świeżością) w oznaczonych karmnikach plastikowych, przymocowanych do podłoża; (na zlecenie zarządcy, istnieje możliwość wyłożenia markowej trutki, w formulacji granulatu, firmy BASF)
 • oznakowania miejsca wyłożenia środka informacją, zgodnie z wymogami (rozłożenie naklejek informacyjnych, rozmieszczonych w widocznych miejscach);
 • sporządzenia protokołu jednostkowego dla adresów zgodnie ze zleceniem, załączonego do faktury sprzedaży;
 • NOWOŚĆ analiza aktywności szkodników na nieruchomości – na żądanie klienta

Zebrania preparatu, oraz usunięcie naklejek po zakończeniu akcji deratyzacyjnej, wykonywane jest zgodnie z regulaminem.

Regulamin Akcji Dertyzacyjnej

Budynek 1-2 klatki / piwnice

do 6 punktów PP
PLN 70,00
 • Cena dla nieruchomości z karmnikami.
 • Dopłata za montaż PP – 50,00 PLN
 • Dopłata za halę garażową – 80,00 PLN

Budynek 3 klatki / piwnice

do 12 punktów PP
PLN 110,00
 • Cena dla nieruchomości z karmnikami.
 • Dopłata za montaż PP – 120,00 PLN
 • Dopłata za halę garażową – 100,00 PLN

Budynek 4 klatki / piwnice

do 18 punktów PP
PLN 140,00
 • Cena dla nieruchomości z karmnikami.
 • Dopłata za montaż PP – 200,00 PLN
 • Dopłata za halę garażową – 130,00 PLN

Budynek 5 klatek / piwnic

do 24 punktów PP
PLN 180,00
 • Cena dla nieruchomości z karmnikami.
 • Dopłata za montaż PP – 270,00 PLN
 • Dopłata za halę garażową – 200,00 PLN
Dla budynków powyżej 5 klatek / piwnic cena za wymianę preparatu to 7,00 PLN za PP, a za montaż karmnika 18,75 PLN za urządzenie. Dopłata za halę garażową 250,00 PLN
Uzupełnienie preparatu w trakcie trwania akcji 6,00 PLN –  Cena za punkt. Na zlecenie zarządcy.
Zebranie preparatu i oznakowania, po zakończeniu Akcji – 30,00 PLN
RABATY

Rabaty łączą się, w sumie możesz oszczędzić do 25%

„Jedno zlecenie, wiele punktów”
2,5% przy zleceniu do 20 punktów
5% przy zleceniu 21- 40 punktów
7,5% przy zleceniu 41-60 punktów
10% przy zleceniu 61-80 punktów
12% przy zleceniu 81-100 punktów
15% przy zleceniu powyżej 100 punktów

Wyżej wymieniony rabat przyznawany w zależności od liczby punktów (adresów) objętych jednym zleceniem

„Zbiorcze rozliczenie” 5% Obowiązuje wszystkich, którzy zdecydują się za wystawienie zbiorczego dokumentu (faktury) dla zlecenia

„Szybko” 5% Obejmuje wszystkie zlecenia złożone do dnia 15/04/2019

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku pojedynczych karmników doliczona zostanie opłata za montaż nowego urządzenia, w wysokości 14,99 PLN / sztuka
Dopłata za garaż dotyczy jednego poziomu; w przypadku garaży wielopoziomowych należy doliczyć 50% za każdy poziom
Powyższe ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT 23%
Powyższy cennik dotyczy nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Poznania.

Oferta przygotowana dla:

 • żłobków,
 • przedszkoli,
 • szkół podstawowych,
 • gimnazjów i szkół średnich,
 • uczelni wyższych,
 • domów dziecka,
 • domów poprawczych,
 • innych budynków użyteczności publicznej: poradnie psychologiczne, domy kultury, teatry itp.
Kosz przeprowadzenia deratyzacji wnętrz wynosi 135,00 PLN
Deratyzacja z użyciem karmników deratyzacyjnych 160,00 PLN

Ewentualne uzupełnienie preparatu w trakcie trwania akcji 75,00 PLN 
Zebranie preparatu i oznakowania, po zakończeniu Akcji – 30,00 PLN
Przy zamówieniu deratyzacji złożonym co najmniej do dnia 30/04/2019, możliwy rabat 5%
Do wartości zamówienia jest doliczany podatek VAT 23%.


Oferta przygotowana dla:

 • budynków biurowych,
 • budynków i galerii handlowych
Kosz przeprowadzenia deratyzacji wnętrz wynosi 168,00 PLN

W cenie pakiet 15 lepów do rozłożenia w piwnicach i halach garażowych lub serwis do 25 PPP (karmników).

W przypadku gdy, ze względu na wielkości budynku, zalecana jest większa liczba karmników, doliczony zostanie koszt 12,50 PLN, za każdy następny karmnik.

Deratyzacja z użyciem karmników deratyzacyjnych 225,00 PLN

Zakłada montaż do 15 karmników deratyzacyjnych na zewnątrz.
Ewentualne uzupełnienie preparatu w trakcie trwania akcji od 75,00 PLN
Zebranie preparatu i oznakowania, po zakończeniu Akcji – 30,00 PLN
Przy zamówieniu deratyzacji złożonym do dnia 15/04/2019, możliwy rabat 5%
Do wartości zamówienia jest doliczany podatek VAT 23%.


Istnieje możliwość zakupu karmników deratyzacyjnych wraz z rozkonfekcjonowanym preparatem, oraz innych artykułów pomocnych w przeprowadzeniu Akcji Deratyzacyjnej sklepie FRODO.BIZDeratyzacja przeprowadzana w ramach działań “Akcja deratyzacyjna 2019” ma charakter prewencyjny oraz rozpoznawszy. W przypadku obecności gryzoni na nieruchomości, bądź stwierdzenia ich obecności w czasie trwania akcji, należy podjąć kompleksowe działania w ramach deratyzacji interwencyjnej. Zleceniodawca, powinien poinformować odpowiednie osoby na terenie nieruchomości (np. gospodarz domu, ochrona), o fakcie przeprowadzania działań, w tym konieczności udostępnienia pomieszczeń. W jego gestii jest też przygotowanie nieruchomości zgodnie z treścią komunikatu Prezydenta Miasta Poznania.

Dokumenty stosowanych podczas akcji preparatów (karta charakterystyki, pozwolenie)

Nazwa rodentycydu

Ratimor / Bromadiolone pasta

Murin Forte blok

Murin Facoum blok

Rat Killer Perfekt kostka

Sorexa granulat

Brodirat Bloczki 20g

Nr pozwolenia

PB/PL/2013/0092/A/MR

MZ0301/03

MZ0298/03

MZ0339/03

PL/2012/0034/A/MR

4518/11