Akcja Deratyzacyjna

Akcja deratyzacyjna 2021

od 01 do 30 kwietnia 2021 r.

Do rozpoczęcia Akcji Deratyzacyjnej pozostało

Day(s)
Hour(s)
Minute(s)
Second(s)

Deratyzacja w ramach “Akcji deratyzacyjnej 2021” obejmuje:

 • wyłożenie preparatu wysokiej jakości (policzalnych saszetek zawierających preparat w postaci pasty o wysokiej atrakcyjności pokarmowej dla gryzoni wraz z preparatem w formie kostki woskowej, charakteryzującej się długotrwałą świeżością) w oznaczonych karmnikach plastikowych, przymocowanych do podłoża;
 • oznakowanie miejsca wyłożenia środka, zgodnie z wymogami (rozłożenie naklejek informacyjnych, rozmieszczonych w widocznych miejscach);
 • sporządzenie protokołu jednostkowego dla adresów zgodnie ze zleceniem, załączonego do faktury sprzedaży
 • na dodatkowe zlecenie – zebranie karmników i preparatu;
 • NOWOŚĆ analiza aktywności szkodników na nieruchomości – na żądanie klienta

Zebranie preparatu oraz usunięcie naklejek po zakończeniu akcji deratyzacyjnej, wykonywane jest zgodnie z regulaminem.

Regulamin Akcji Deratyzacyjnej – 2021


Aktualizacja: 6-07-2021

Serwis 1 Punktu poboru preparatu

PLN10,00szt.
 • Uzupełnienie lub wymianę preparatu deratyzacyjnego w jednej stacji deratyzacyjnej

Zainstalowanie 1 punktu poboru preparatu

PLN29,00szt.
 • Montaż nowej,  uzupełnienie brakującej lub wymianę uszkodzonej stacji deratyzacyjnej

Dojazd i oznakowanie nieruchomości

PLN50,00szt.
 • Cena dotyczy terenu Miasta Poznania
 • Za dojazd poza Poznań  – 100,00
Cena obliczana jest wg wzoru:

Cena netto = ilość zamontowanych PPP x 29,00 + ilość serwisowanych PPP x 10,00 + Koszt dojazdu

O ostatecznej liczbie PPP może zadecydować zlecający – zarządca lub właściciel nieruchomości. W przypadku braku podania jednoznacznej ilości punktów poboru preparatu PPP, pracownik firmy zadecyduje o jej ilości, biorąc pod uwagę ślady i ryzyko występowania gryzoni na nieruchomości.
W przypadku nieruchomości, na których zainstalowanych jest powyżej 20 PPP, cena netto wynosi 7,00 za serwis PPP.
Aktualizacja: 24-20-2021
Uzupełnienie preparatu w trakcie trwania akcji 10,00 PLN –  cena za punkt poboru preparatu. Na zlecenie zarządcy.
Zebranie preparatu i oznakowania po zakończeniu Akcji – 100,00 PLN

Oferta przygotowana dla:

 • żłobków,
 • przedszkoli,
 • szkół podstawowych,
 • gimnazjów i szkół średnich,
 • uczelni wyższych,
 • domów dziecka,
 • domów poprawczych,
 • innych budynków użyteczności publicznej: poradnie psychologiczne, domy kultury, teatry itp.
Kosz przeprowadzenia deratyzacji wnętrz wynosi 180,00 PLN*
Deratyzacja z użyciem karmników deratyzacyjnych 200,00 PLN*

Do wartości zamówienia jest doliczany podatek VAT 23%.

*Cena nie zawiera kosztu stacji deratyzacyjnej


RABATY

Rabaty łączą się.

RABAT || Jedno zlecenie, wiele punktów || do 15%

 

 

2,5% przy zleceniu 10 – 20 adresów
5% przy zleceniu 21- 40 adresów
7,5% przy zleceniu 41-60 adresów
10% przy zleceniu 61-80 adresów
12% przy zleceniu 81-100 adresów
15% przy zleceniu powyżej 100 adresów

 

 

RABAT || Zbiorcze rozliczenie || 10%

 

 

 

Obowiązuje wszystkich, którzy zdecydują się za wystawienie zbiorczego dokumentu (faktury) dla zlecenia, obejmującego wszystkie adresy.

 


Istnieje możliwość zakupu karmników deratyzacyjnych wraz z rozkonfekcjonowanym preparatem oraz innych artykułów, pomocnych w przeprowadzeniu Akcji Deratyzacyjnej w sklepie FRODO.BIZDeratyzacja przeprowadzana w ramach działań “Akcja deratyzacyjna 2021” ma charakter prewencyjny oraz rozpoznawczy. W przypadku obecności gryzoni na nieruchomości bądź stwierdzenia ich obecności w czasie trwania akcji należy podjąć kompleksowe działania w ramach deratyzacji interwencyjnej. Zleceniodawca powinien poinformować odpowiednie osoby na terenie nieruchomości (np. gospodarz domu, ochrona) o fakcie przeprowadzania działań, w tym konieczności udostępnienia pomieszczeń. W jego gestii jest też przygotowanie nieruchomości zgodnie z treścią komunikatu Prezydenta Miasta Poznania.

Dokumenty stosowanych podczas akcji preparatów (karta charakterystyki, pozwolenie)

Nazwa rodentycydu

Ratimor / Bromadiolone pasta

Murin Facoum kostka

Muskil pasta

Rat Killer Perfekt kostka

Nr pozwolenia

PB/PL/2013/0092/A/MR

MZ0298/03

PL/2014/0107/MR

MZ0339/03