Audyty

Audyty


Audyt biologa terenowego

Audyt biologa terenowego, stanowi specyficzną formę kontroli skuteczności dotychczasowych działań w zakresie zwalczania szkodników, ale nie tylko. Biolog terenowy, jest specjalistą w zakresie występowania zarówno szkodników sanitarnych i magazynowych. Obecnie, zarówno IFS jak i BRC FOOD, wskazują, jako konieczność, dokonywania okresowych audytów Biologa terenowego. Ich częstotliwość powinna być dostosowana do specyfiki zakładu, jak i oceny zagrożeń ze strony szkodników. Nie powinny być jednak one wykonywane, rzadziej niż raz na rok.  

Podczas audytu Biolog Terenowy wykonuje następujące czynności:

 •         Określa aktualny poziom aktywności szkodników w całym Obiekcie (ma pełen dostęp)
 •         Ocenia jakość pracy wykonywanej przez pracowników firmy DDD
 •         Analizuje stosowane do tej pory standardy i procedury zwalczania szkodników oraz ich skuteczność
 •         Ocenia rzetelność i zgodność z prawem prowadzonych działań
 •         Kontroluje poprawności i kompletność dokumentacji
 •         Określa warunki sprzyjające występowaniu szkodników, celem ich eliminacji
 •         Dokonuje oceny technicznej budynku, pod względem występowania szkodników
 •         Dokonuje bieżącej oceny potencjalnych zagrożeń ze strony szkodników
 •         Wskazuje na możliwości doskonalenia systemu oraz alternatywne działania z zakresu monitoringu i zwalczania szkodników
 •         Współpracuje z najwyższym kierownictwem
 •         Opracowuje raport końcowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, firmy z branży spożywczej nie mają obowiązku wykonywania audytu, ale warto go wykonać, gdy:

 •         Nie mamy pewności, że dotychczas prowadzone działania, są właściwe
 •         Mamy wątpliwości, co do skuteczności działań firmy DDD z którą współpracujemy
 •         Mimo wdrożonych procedur, nadal pojawiają się problemy ze szkodnikami
 •         Chcemy uzyskać obiektywną ocenę specjalisty
 •         Konieczne jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego dla potrzeb systemu BRC

Audyt prac budowlanych pod względem występowania szkodników (głównie gryzoni).

Coraz większą grupę naszych klientów stanowią osoby, które mają problem z gryzoniami, których występowanie wynika z błędów powstałych na etapie prac budowlanych. Stwierdzenie takich problemów wiąże się niejednokrotnie z wysokimi kosztami, którymi są np. ściągnie płyt gipsowych, demontaż ścianek i sufitów, czasami kłucie lub demontaż podłogi. W związku z powyższym postanowiliśmy uruchomić nową usługę: Audyt prac budowlanych pod względem występowania szkodników. Jest ona skierowana do wszystkich, którzy prowadzą lub planują prace budowlane, niezależnie od typu nieruchomości (remontu starej kamienicy lub piwnicy, budowy nowego magazynu, domu jednorodzinnego itp.) Usługa polega na wizycie naszego specjalisty – wskaże miejsca, które wymagają dalszych prac i poprawy. Powinna odbyć się jeszcze przed położeniem płyt karton gipsowych, podłóg, podwieszanego sufitu itp. Wykonanie tej krótkiej kontroli, pozwoli uniknąć dalszych problemów w przyszłości.