Deratyzacja

Odszczurzanie – zwalczanie gryzoni, głównie myszy i szczurów

 

Deratyzacja, potocznie nazywana odszczurzaniem, to zespół specjalnych zabiegów, których celem jest zwalczanie gryzoni, głównie myszy i szczurów, znajdujących się w pobliżu i na terenach siedlisk ludzkich.

Usługi deratyzacyjne wykonywane są z zastosowaniem środków:

– chemicznych,

– fizycznych,

– biologicznych.

Deratyzacja chemiczna polega na użyciu rodentycydów.  Obecnie stosowane rodentycydy II generacji wymagają zastosowania karmników deratyzacyjnych, przytwierdzonych do podłoża i oznakowanych.  

Deratyzacja z zastosowaniem metod fizycznych opiera się na użyciu pułapek mechanicznych i lepowych, chwytaczy żywołownych oraz klatek. Jest bezpieczna. Często stanowi podstawę monitoringu.

Deratyzacja z zastosowaniem środków biologicznych polega na stosowaniu innych organizmów przydatnych w zwalczaniu gryzoni np. stosowanie specjalnie wyszkolonych psów. Dziś jest mało popularna i rzadko stosowana, aczkolwiek powoli wraca się do tej techniki starych szczurołapów.

Deratyzacja dla Klientów z Wielkopolski

Usługi deratyzacji myszy i szczurów opierają się w głównej mierze na stosowaniu metod chemicznych i fizycznych. Niejednokrotnie skuteczne zwalczanie gryzoni wymaga zastosowania obu metod – chemicznej na zewnątrz, fizycznych wewnątrz. Zawsze jednak podstawą usługi (przed zabiegami) jest ustalenie pierwotnej przyczyny pojawienia się gryzoni.

Przy zwalczaniu gryzoni najważniejsze jest znalezienie przyczyny źródłowej ich występowania – każdej świadczonej usłudze deratyzacyjnej wykonywanej przez naszą firmę towarzyszą skrupulatne oględziny nieruchomości. Ich celem, poza ustaleniem źródła, czyli skąd biorą się gryzonie, jest wskazanie możliwych dróg ich przemieszczania. Obejmują one oględziny kanalizacji, stanu technicznego i sanitarnego nieruchomości, wskazanie nieszczelności.

W dużych miastach np. takich jak Poznań, regulowanie populacji gryzoni jest niezwykle istotne. Ze względu na dramatycznie wzrastającą liczbę szczurów, każde miasto przeprowadza corocznie powszechne działania mające na celu eliminowanie szczurów. W zależności od przyjętego regulaminu takie działania zazwyczaj mają miejsce 1-2 razy w roku w okresie od 2 do 8 tygodni.

Skuteczna deratyzacja w Poznaniu

W miastach regulowanie populacji gryzoni jest niezwykle istotne. Ze względu na dramatycznie wzrastającą liczbę szczurów, każde miasto przeprowadza corocznie powszechne działania mające na celu eliminowanie szczurów. W zależności od przyjętego regulaminu takie działania, zazwyczaj, mają miejsce 1-2 razy w roku w okresie od 2-8 tyg.

Powszechne akcje deratyzacyjne, obwieszczane są publicznie i każdy zobowiązany jest przeprowadzić działania deratyzacyjne zgodnie z ich postanowieniami. W Poznaniu akcja deratyzacyjna odbywa się na wiosnę.

Usługi z zakresu deratyzacji świadczymy na terenie miasta Poznania, powiatu poznańskiego oraz powiatów ościennych. Ofertę usług kierujemy zarówno do osób prywatnych, jaki i wspólnot, firm, szkół przedszkoli i innych. Zachęcamy do zapoznania się z szczegółami oferty w cenniku  oraz szczegółowego opisu zwalczania szczurów  i myszy