Deratyzacja

Odszczurzanie – zwalczanie gryzoni, głównie myszy i szczurów

 

Deratyzacja, potocznie nazywana odszczurzaniem to zespół specjalnych zabiegów, których celem jest zwalczanie gryzoni, głównie myszy i szczurów, znajdujących się w pobliżu i na terenach siedlisk ludzkich.

Usługi deratyzacyjne wykonywane są z zastosowaniem środków:

– chemicznych,

– fizycznych,

– biologicznych.

Deratyzacja chemiczna polega na użyciu rodentycydów.  Obecnie stosowane rodentycydy II generacji, wymagają zastosowania karmników deratyzacyjnych, przytwierdzonych do podłoża i oznakowanych.  

Deratyzacja z zastosowaniem metod fizycznych opiera się na użyciu pułapek mechanicznych i lepowych, chwytaczy żywołownych oraz klatek. Jest bezpieczna. Często stanowi podstawę monitoringu.

Deratyzacja z zastosowaniem środków biologicznych polega na stosowaniu innych organizmów przydatnych w zwalczaniu gryzoni np. stosowanie specjalnie wyszkolonych psów. Dziś jest mało popularna i rzadko stosowana, aczkolwiek powoli wraca się do tej techniki starych szczurołapów.

Deratyzacja dla Klientów z Wielkopolski

Usługi deratyzacji myszy i szczurów opierają się w głównej mierze o stosowaniem metod chemicznych i fizycznie. Niejednokrotnie, skuteczne zwalczanie gryzoni wymaga zastosowania obu metod – chemicznej na zewnątrz, wewnątrz metod fizycznych. Zawsze jednak podstawą przed zabiegami jest ustalenie pierwotnej przyczyn pojawienia się gryzoni.

Przy zwalczaniu gryzoni najważniejsze jest znalezienie przyczyny źródłowej ich występowania – każdej świadczonej usłudze deratyzacyjnej wykonywanej przez naszą firmę towarzyszą skrupulatne oględziny nieruchomości. Ich celem poza ustaleniem źródła – czyli skąd biorą się gryzonie – jest wskazanie możliwych dróg ich przemieszczania. Obejmują one oględziny kanalizacji, stanu technicznego i sanitarnego nieruchomości wskazanie nieszczelności.

W dużych miastach np. takich jak Poznań, regulowanie populacji gryzoni jest niezwykle istotne. Ze względu na dramatycznie wzrastającą liczbę szczurów, każde miasto przeprowadza corocznie powszechne działania mające na celu eliminowanie szczurów. W zależności od przyjętego regulaminu takie działania zazwyczaj mają miejsce 1-2 razy w roku w okresie od 2 do 8 tygodni.

Skuteczna deratyzacja w Poznaniu

Powszechne akcje deratyzacyjne obwieszczane są publicznie i każdy zobowiązany jest przeprowadzić działania deratyzacyjne zgodnie z ich postanowieniami. W Poznaniu taka akcja odbywa się na wiosnę.

Usługi z zakresu deratyzacji świadczymy nie tylko na terenie Poznania, ale również innych miejscowości w woj. wielkopolskim. Ofertę kierujemy zarówno do osób prywatnych, jak i wspólnot, firm, szkół czy przedszkoli. Zachęcamy do zapoznania się z naszym cennikiem, a w przypadku pytań – do kontaktu.

W miastach regulowanie populacji gryzonie jest niezwykle istotne. Ze względu na dramatycznie wzrastającą liczbę szczurów, każde miasto przeprowadza corocznie powszechne działania mające na celu eliminowanie szczurów. W zależności od przyjętego regulaminu takie działania, zazwyczaj, mają miejsce 1-2 razy w roku w okresie od 2-8 tyg.

Powszechne akcje deratyzacyjne, obwieszczane są publicznie i każdy zobowiązany jest przeprowadzić działania deratyzacyjne zgodnie z ich postanowieniami. W Poznaniu akcja deratyzacyjna odbywa się na wiosnę.

Usługi z zakresu deratyzacji świadczymy na terenie miasta Poznania, powiatu poznańskiego oraz powiatów ościennych. Ofertę usług kierujemy zarówno do osób prywatnych, jaki i wspólnot, firm, szkół przedszkoli i innych. Zachęcamy do zapoznania się z szczegółami oferty w cenniku  oraz szczegółowego opisu zwalczania szczurów  i myszy