Dezynsekcja

Dezynsekcja – czyli zwalczanie owadów niepożądanych oraz szkodliwych, występujących na danym terenie. Obecnie odchodzi się od stosowania insektycydów na „ślepo” (spryskamy i wszystko zgnie).  Podstawą każdej dezynsekcji powinno być ustalenie zwalczanego insekta i stosowanie dezynsekcji celowanej, dostosowanej do jego gatunku.
Zabiegi dezynsekcji wykonuje się poprzez zastosowanie metod chemicznych, fizycznych i biologicznych.
Najczęściej stosowaną metodą dezynsekcji (zwalczania insektów), jest metoda chemiczna, która polega na zastosowaniu preparatów chemicznych na danym terenie lub w pomieszczeniu. Środki chemiczne – głównie insektycydy, a także Środki ochrony roślin (ŚOR), w zależności od zastosowanej substancji czynnej, wpływają na układ nerwowy, wytwarzanie energii, wytwarzanie naskórka, układ hormonalny oraz równowagę wodną owadów. W zależności od formulacji danego preparatu, oraz biorąc pod uwagę owada poddawanego dezynsekcji, wykwalifikowany pracownik dobiera odpowiednia metodę wykonania zabiegu chemicznego.
Obecnie najczęściej stosowane są:
 • Oprysk
 • Zamgławianie ULV
 • Zamgławianie termiczne
 • Żelowanie
 • Zadymianie
 • Opylanie
W przypadku metod fizycznych, mamy do wykorzystania szereg metod, ale też urządzeń, wspomagających zwalczanie insektów. Są wśród nich:
 • Pułapki lepowe (detektory)
 • Lampy owadobójcze
 • Pułapki feromonowe
 • Pułapki wabiące (np. zawierające płyn)
 • Termiczne metody zwalczania szkodników (podnoszenie i obniżanie temperatury)
 • Sprzątanie
Najczęściej, stosowane są one tam, gdzie nie można zastosować metod chemicznych, lub wiązałoby się to z wysokim ryzykiem. W ostatnich latach w związku z podniesieniem świadomości coraz częściej mamy do czynienia z ograniczaniem, a nawet odchodzeniem od metod chemicznych. Ma to miejsce w szczególności w miejscach gdzie stosowany jest np. LEED PEST CONTOL (Leadership in Energy and Environmental Design ). Niestety metody fizyczne często nie niwelują problemu owadów do końca, aczkolwiek stanowią ważny element w walce z insektami.
Ostatnią metodą zwalczania szkodników, jest metoda biologiczna. Polega ona na zastosowaniu organizmów, które  naturalny sposób, wpływają na rozwój inspektów, powodując redukcję ich populacji. Obiecanie często metoda ta stosowana jest przy zwalczaniu larw komarów. Metoda jest bardzo efektywna, aczkolwiek nie można zastosować jej wszędzie, przez co stosowana jest nadal stosunkowo rzadko.
Odpowiedni wybór metody dezynsekcji dokonywany jest na podstawie rodzaju szkodnika, typu pomieszczenia / terenu oraz jego przeznaczenia, dotychczasowej historii aktywności i zwalczania insektów.
Z roku na rok rośnie liczba szkodników, które poddajemy zabiegom dezynsekcji.
Wśród zwalczanych przez nas owadów znajdują się:
Pluskwy 18%
Karaczany ( prusaki, karaluchy) 12%
Osy i szerszenie 20%
Mrówki ogrodowe 8%
Rybiki Curkowe 10%
Mrówki Faraona 6%
Muchy 9%
Pchły 4%
Komary i Meszki 6%
Kleszcze 5%
Mole spożywcze i ubraniowe 1%
Pchły 1%
dane wg. usług firmy FRODO 2018
Powyższe owady zwalczamy zarówno u klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych (w firmach, obiektach przemysłowych, szkołach i przedszkolach, budynkach publicznych itp.)
Wśród naszych usług znajdują się także:
Zwalczanie szkodników drewna
Zwalczanie szkodników magazynowych
Dezynsekcja inwazyjnych owadów pochodzących z zewnątrz
Zwalczanie szkodników charakterystycznych dla bibliotek i składnic akt

Nasza działalność to nie tylko dezynsekcja, zwalczanie szkodników. Dziś to także uświadamianie ludziom, że nie wszystkie owady, które przebywają w naszym pobliżu, w naszych domach, na terenach naszych działek, są szkodliwe. Wśród takich owadów można znaleźć pszczoły, dużą grupę pszczelinek i chrząszczy (chrząszcz majowy, czerwczyki) oraz trzmiele. W przypadku, gdy nasz klient ma problem z wyżej wymienionym i owadami, staramy się wytłumaczyć mu, jakie kroki powinien podjąć, aby ograniczyć uciążliwość występowania tychże pożytecznych owadów, tak, aby dezynsekcja nie była konieczna.