Szkolenie HACCP Poznań

Szkodniki mogą stanowić bardzo duże zagrożenie, w szczególności w branży spożywczej. Jednym z czynników minimalizujących ryzyko ich pojawienia się jest odpowiednie przeszkolenie pracowników. Z myślą o tym przygotowaliśmy Programy Zwalczania Szkodników. System HACCP wymaga bowiem stosowania najwyższych standardów higieny podczas procesu produkcji i dystrybucji żywności, dlatego tak ważne jest odbywanie przez pracowników regularnych szkoleń. Zaufaj specjalistom z Poznania i już teraz skontaktuj się z FRODO!

GHP/GMP, HACCP, IFS22000, BRC v8, FSC


 

Programy Zwalczania Szkodników

Jedną z głównych usług naszej firmy jest opracowywanie, wdrażanie i utrzymanie Programów Zwalczania Szkodników. Szkodniki, w jakiekolwiek działalności, mogą powodować bardzo duże szkody. Dla sektora żywnościowego obecność szkodników jest niedopuszczalna ze względu na zagrożenia, jakie ze sobą niosą.

Celem wdrożenia Programu Zwalczania Szkodników jest zapobieganie pojawieniu się szkodników na terenie obiektu (w maksymalnym stopniu, jaki jest możliwy), utrudnienie dostępu szkodnikom oraz niwelowanie warunków sprzyjających ich występowaniu. Działania w tym zakresie nie ograniczają się jedynie do kontroli, ale także do poprawy jakości poprzez wyeliminowanie zagrożeń związanych z występowaniem szkodników, co osiągamy poprzez wprowadzenie określonych standardów działania oraz właściwych procedur i szkolenie pracowników.

Dlatego niezwykle istotne jest właściwe wdrażanie Zintegrowanych programów zwalczania szkodników.

Obecnie powszechnie znane jako Zintegrowane metody ochrony przed szkodnikami (IPM – Integrated Pest Management) oraz kontrola szkodników (Pest Control), są częścią Dobrej Praktyki Produkcyjnej (Good Manufacturing Practice, GMP) dla branży spożywczej. Stanowi ona bowiem warunek wstępny dla procedur opierających się na systemie HACCP.

Przygotowywane przez nas Programy spełniają wymagania GMP/GHP/HACCP/IFS22000/BRC

Zwalczanie szkodników musi dotyczyć całego środowiska, w którym przebiega proces produkcji i dystrybucji żywności, ponieważ system HACCP wymaga, aby stosowane przez nas procedury zapobiegły skażeniu produktu na każdym etapie tego procesu. Wybierając odpowiednią strategię zwalczania szkodników zgodną z systemem HACCP bierzemy pod uwagę wszystkie zagrożenia, zarówno ze strony szkodników, jak i przyjętych metod zwalczania.

Podchodząc indywidualnie do każdego Klienta i biorąc pod uwagę charakterystykę branży, w ramach naszej oferty:

 • oceniamy ryzyko dla poszczególnych szkodników charakterystycznych dla danego Obiektu, opierając się na wizji lokalnej i wywiad przeprowadzony przez Biologa Terenowego;
 • opracowujemy indywidualny plan rozmieszczenia zabezpieczeń oraz listę procesów, mających na celu ograniczenie występowania szkodników, w które zaangażowani są także przedstawiciele Obiektu;
 • prowadzimy szkolenia;
 • realizujemy MONITORING, stanowiący podstawę Programów Zwalczania Szkodników.

Wymóg wstępny systemu HACCP: zwalczanie szkodników

Stopień wdrożenia i skuteczność programów wymogów wstępnych należy oceniać podczas układania i wdrażania systemu HACCP, zwracając szczególną uwagę na następujące i najważniejsze “wymogi wstępne”:

 • szkolenia personelu,
 • higiena osobista,
 • czyszczenie i dezynfekcja,
 • zwalczanie szkodników.

Zagrożenia od szkodników i pestycydów

W systemie HACCP zaleca się ograniczanie liczby zabiegów chemicznych do niezbędnego minimum, aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia nimi żywności.

Metody zwalczania szkodników muszą być wybrane ostrożnie, po dokładnej ocenie zagrożeń ze strony szkodników. Widać tu wyraźnie, że system HACCP, identyfikujący zagrożenia od szkodników i od używanych przeciw nim pestycydów, wymusza od firm DDD stosowanie zintegrowanej metody zwalczania szkodników (IPM).

USŁUGI ZABEZPIECZANIA PRZED SZKODNIKAMI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA

W dokumencie “Codex Alimentarius-General Principles of Food Hygiene”, stanowiącym zbiór zaleceń FAO/WHO dotyczących zachowania warunków przy produkcji i dystrybucji bezpiecznej żywności, w p. 5.7 zwraca się uwagę na konieczność wprowadzania skutecznego i ciągłego systemu monitoringu i zwalczania szkodników w i wokół zakładów żywnościowych. W dokumencie Alinorm 97/13 opracowanym przez Komitet Kodeksu Żywnościowego w rozdz. 6.3 podane jest, że celem dobrej praktyki higienicznej przy produkcji żywności jest stworzenie takiego środowiska, w którym szkodniki nie mogą bytować.

Naszą ofertę kierujemy nie tylko do branży spożywczej i gastronomicznej.

Obecnie wśród naszych Klientów znajdują firmy z branży:

 • przemysłowej
 • logistycznej i magazynowej
 • farmaceutycznej
 • transportowej
 • zoologicznej

Coraz większa świadomość konieczności zwalczania szkodników sprawia, że dziś Programy Zwalczania Szkodników realizuje się także w instytucjach kulturalnych i edukacyjnych, takich jak przedszkola i szkoły.

Wszystkie nasze działania realizujemy w sposób nowatorski, z zastosowaniem aplikacji MOBIpest, dzięki której udało się nam odejść od dokumentacji papierowej. Każdy z naszych Klientów posiada Indywidualne Konto Klienta, w którym po zalogowaniu ma dostęp do wszystkich swoich dokumentów. Obecnie Karta kontroli i protokół generowane są zaraz po zakończeniu naszej wizyty i pozwalają już na pierwszy rzut oka poznać trendy aktywności szkodników.