Programy Zwalczania Szkodników

Zintegrowane Programy Zwalczania Szkodników

GHP/GMP, HACCP, IFS22000, BRC v8, FSC


 

Jedną z głównych usług naszej firmy, jest opracowywanie, wdrażanie i utrzymanie Programów Zwalczania Szkodników. Szkodniki, w jakiekolwiek działalności mogą powodować bardzo duże szkody. Dla sektora żywnościowego obecność szkodników jest niedopuszczalna, ze względu na zagrożenia jakie one ze sobą niosą.

Celem wdrożenia Programu Zwalczania Szkodników jest zapobieganie pojawieniu się szkodników na terenie obiektu, w maksymalnym stopniu jaki jest możliwy. Utrudnienie dostępny szkodników , oraz niwelowanie warunków sprzyjających ich wstępowaniu stanowić powinno podstawę Programu. Działania w tym zakresie nie ograniczają się jedynie do kontroli, ale poprzez wprowadzenie określonych standardów działania oraz właściwych procedur oraz szkolenie pracowników do poprawy jakości poprzez wyeliminowanie zagrożeń związanych z występowaniem szkodników.

Dlatego niezwykle istotne jest właściwe wdrażanie Zintegrowanych programów zwalczania szkodników. Powszechnie obecnie znane jako Zintegrowane metody ochrony przed szkodnikami (IPM – Integrated Pest Management) oraz kontrola szkodników (Pest Control), są one częścią Dobrej Praktyki Produkcyjnej (Good Manufacturing Practice, GMP) dla branży spożywczej. Stanowi ona bowiem warunek wstępny dla procedur opierających się na (link)systemie HACCP.

Przygotowywane przez nas Programy spełniają wymagania GMP/GHP/HACCP/IFS22000/BRC

Zwalczanie szkodników musi dotyczyć całego środowiska, w którym przebiega proces produkcji i dystrybucji żywności, ponieważ system HACCP wymaga, aby stosowane przez nas procedury zapobiegły skażeniu produktu w każdym etapie tego procesu. Wybierając odpowiednią strategię zwalczania szkodników zgodną z systemem HACCP bierzemy pod uwagę wszystkie zagrożenia zarówno od strony szkodników, jak i przyjętych metod zwalczania.

Podchodząc indywidualnie do każdego klienta, biorąc pod uwagę charakterystykę branży, w ramach naszej oferty opracowujemy:

 • Ocenę ryzyka dla poszczególnych szkodników charakterystycznych dla danego Obiektu, opartą o wizję lokalną i wywiad przeprowadzony przez Biologa Terenowego
 • Opracowujemy indywidualny plan rozmieszczenia oraz listę procesów mających na celu ograniczenie występowania szkodników, w które zaangażowani są także przedstawiciele Obiektu.
 • Prowadzimy szkolenia
 • Realizujemy MONITORING stanowiący podstawę Programów Zwalczania Szkodników

Wymóg wstępny systemu HACCP : zwalczanie szkodników

Stopień wdrożenia i skuteczność programów wymogów wstępnych należy oceniać podczas układania i wdrażania systemu HACCP, zwracając szczególną uwagę na następujące i najważniejsze “wymogi wstępne”:

 • szkolenia personelu,
 • higiena osobista,
 • czyszczenie i dezynfekcja,
 • zwalczanie szkodników.

Zagrożenia od szkodników i pestycydów

W systemie HACCP zaleca się ograniczanie liczby zabiegów chemicznych do niezbędnego minimum, aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia nimi żywności.

Metody zwalczania szkodników muszą być wybrane ostrożnie po dokładnej ocenie zagrożeń od strony szkodników. Widać tu wyraźnie, że system HACCP identyfikujący zagrożenia od szkodników i od używanych przeciw nim pestycydów wymusza od firm DDD stosowanie integrowanej metody zwalczania szkodników (IPM).

USŁUGI ZABEZPIECZANIA PRZED SZKODNIKAMI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA

W dokumencie “Codex Alimentarius-General Principles of Food Hygiene”, stanowiącym zbiór zaleceń FAO/WHO dotyczących zachowania warunków przy produkcji i dystrybucji bezpiecznej żywności w p. 5.7 zwraca się uwagę na konieczność wprowadzania skutecznego i ciągłego systemu monitoringu i zwalczania szkodników w i wokół zakładów żywnościowych W dokumencie Alinorm 97/13, opracowanym przez Komitet Kodeksu Żywnościowego, w rozdz. 6.3 podane jest, że celem dobrej praktyki higienicznej przy produkcji żywności jest stworzenie takiego środowiska, w którym szkodniki nie mogą bytować.

Naszą ofertę kierujemy nie tylko do branży spożywczej i gastronomicznej.

Obecnie wśród naszych klientów znajdują firmy z branży:

 • przemysłowej
 • logistycznej i magazynowej
 • farmaceutycznej
 • transportowej
 • zoologicznej

Coraz większa świadomość konieczności zwalczania szkodników sprawia, że dziś Programy Zwalczania Szkodników realizuje także w instytucji kulturalnych edukacyjnych, takich jak przedszkola i szkoły.

Wszystkie nasze działania realizujemy w sposób nowatorski z zastosowaniem aplikacji MOBIpest, dzięki, której udało się nam odejść od dokumentacji papierowej. Każdy z naszych klientów posiada Indywidualne Konto Klienta, w którym, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkich swoich dokumentów. Obecnie Karta kontroli i protokół generowane są zaraz po zakończeniu naszej wizyty i pozwalają już na pierwszy rzut oka poznać trendy aktywności szkodników.