Szczury

Sposoby na szczury – Poznań i okolice

W przypadku odkrycia szczurzych odchodów lub przyłapania gryzoni na myszkowaniu w piwnicy należy działać natychmiast. Nie czekaj, zanim ich kolonia się zwiększy i na dobre zadomowi się na terenie Twojej firmy czy magazynu. Postaw na sprawdzone rozwiązania wyspecjalizowanej ekipy DDD. Oferujemy pomoc w walce ze szkodnikami na przykład za pomocą wyłożonej trutki na szczury. Zapraszamy Klientów z całego Poznania!

Zwalczanie szczurów w Poznaniu

W dużych miastach problem szczurów jest wyjątkowo uciążliwy. Niektóre osobniki są na tyle agresywne, że potrafią zaatakować psa, kota, a nawet człowieka. I choć pozostawianie otwartych okien do piwnic ma pozwolić kotom samodzielnie zlikwidować szkodniki, lepiej postawić na rozwiązania w stu procentach skuteczne. Jesteśmy specjalistami od zwalczania szczurów i Klientom z całego Poznania oferujemy między innymi wyłożenie trutki na te gryzonie. Nie czekaj, aż będzie za późno – reaguj od razu! Zadzwoń po fachowców z firmy Frodo.

Zwalczanie szczurów


Opis szkodnika

 

SZCZURY należą do rzędu gryzoni z rodziny myszowatych; występuje ich kilkadziesiąt gatunków na świecie. W Polsce najczęściej spotykanym gatunkiem jest SZCZUR WĘDROWNY (Rattus norvegicus) i SZCZUR ŚNIADY (Rattus rattus).

Szczur doskonale przystosowuje się do życia w środowisku silnie przekształconym przez człowieka. Spotykany jest zarówno w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak i w budynkach użytkowych i publicznych, przemysłowych, logistycznych, rolnych czyli wszędzie tam, gdzie mają właściwe warunki, pożywienie i schronienie.

Gryzoń ten szybko się rozmnaża i jest odporny na niekorzystne warunki środowiskowe. Stada szczurów potrafią wypierać inne gatunki zwierząt, które nie są tak dominujące. Koniecznym jest więc zwalczanie szczurów.

Przed zwalczaniem szczurów konieczne jest znalezienie pierwotnej przyczyny czyli źródła problemu. Bez tego efektywne zwalczanie tego szkodnika będzie trudno. Dodatkowo, brak ustalenia przyczyny pojawienia się gryzoni może spowodować ich ponowne pojawienie się.

PRZYCZYNY czyli skąd się wzięły szczury w moim domu?

Odpowiedź jest prosta – przyszły w poszukiwaniu łatwo dostępnego pożywienia. Ludzie często pozostawiają otwarte śmietniki, w których gryzonie poszukują pożywienia. Dodatkowo gryzonie szukają miejsca bytowania, do którego doskonale nadają się zaniedbane, zagracone piwnice czy też obłożone paletami fragmenty magazynów bądź składowiska, a także zapuszczone tereny zielone. Szczurom niewiele potrzeba, aby znaleźć dla siebie właściwe miejsce do rozmnażania.

W przypadku budynków wielorodzinnych i użytkowych zlokalizowanych w mieście, najczęściej spotykamy szczury w piwnicach, mieszkaniach i lokalach użytkowych na parterze. W szczególnych wypadkach szczury mogą pokazywać się też na wyższych kondygnacjach.

Do najczęstszych powodów pojawiania się szczurów należy uszkodzona instalacja kanalizacyjna (w szerokim jej rozumieniu). Często podczas remontów pozostawia się otwarte rury do starej kanalizacji lub rury odprowadzające wodę. Dodatkowo w przypadku przyziemia i parteru na występowania szczurów może wpływać niewłaściwe osadzenie rur. Nierzadko źródłem populacji są uszkodzone lub zaniedbane studnie kanalizacyjne, odprowadzenia deszczówki, przez które gryzonie wychodzą na teren nieruchomości, by następnie przez otwarte okna piwniczne lub mieszkalne w łatwy sposób przeniknąć do wnętrza budynku.
W przypadku budynków przemysłowych, zajmujących się zarówno produkcją i magazynowaniem żywności jak i produkcją przemysłową, sytuacja wygląda nieco inaczej. Owszem, tu też znaczenie ma stan instalacji kanalizacyjnej, jednakże dużą rolę należy położyć na szczelność budynku, której często brak.

Obecnie buduje się wiele obiektów przemysłowo magazynowych na dawnych terenach rolnych. Gryzonie – w tym szczury – na tych terenach mogą występować w sposób naturalny. Dodatkowo ich występowaniu często sprzyjają zaniedbane rowy melioracyjne, w których szczury znajdują doskonałe miejsc bytowania. Dlatego w przypadku budynków przemysłowych i magazynów logistycznych, brak właściwej ochrony przed szczurami i brak właściwych procedur (np. przyjęcia towaru), nieszczelności budynku i ignorowanie aktywności gryzoni na zewnątrz może powodować wysoką infestację budynku gryzoniami.

PROBLEMY czyli co mi grozi, jeśli nie zareaguje od razu?

Występowanie szczurów na obiekcie jest traktowane jako zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne ze względu na liczne choroby, których wektorem są te szkodniki.

Dodatkowo ignorowanie obecności szczurów oraz brak szybkiej reakcji może prowadzić do m.in.:

 • szybkiego rozwoju populacji na danym terenie
 • szkód finansowych wynikłych z konieczności wykonania napraw urządzeń bądź konieczności wycofania skażonego produktu;
 • szkód wizerunkowych;
 • szkód w infrastrukturze technicznej budynku (pogryzione rury, kable itp.);
 • zanieczyszczenia budynków przez odchody oraz resztki materiałów pogryzionych przez gryzonie;
 • zakażenia, ponad 50 chorobami przenoszonymi przez szczury (w tym. gorączka krwotoczna z zespołem nerkowy, szczurza  gorączka, tyfus plamisty, hymenolepioza, histoplazmoza), powodującymi uszczerbek na zdrowiu, a nawet śmierć
 • bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia – szczury atakują ludzi

 

ZAPOBIEGANIE, czyli jak utrudnić szczurom wejście do domu?

Lepiej zapobiegać niż zwalczać. Oto kilka prostych rad:

 • utrzymywanie pomieszczeń w czystości: dbanie o zachowanie ich wysokiej higieny
 • dbanie o szczelność pomieszczeń, właściwe podejście do remontów kanalizacji.
 • regularna kontrola pomieszczeń, które najskuteczniej przeprowadzi wykwalifikowany operator DDD, który:
 • potrafi rozpoznać pierwsze oznaki pojawianie się gryzoni, a po odchodach i wyrządzonych szkodach, z jakim gryzoniem mamy do czynienia
 • zlokalizuje pierwotne źródło problemu, czyli drogę którą gryzonie się przedostały
 • udzieli informacji o niezbędnych krokach, jakie należy podjąć, aby pozbyć się gryzoni
 • odpowiednie przechowywanie odpadów (zamykane pojemniki na odpady, regularnie opróżniane) oraz żywności (unikanie opakowań, które mogą zostać łatwo zniszczone przez gryzonie)

Należy pamiętać o tym, że posiadanie kotów nie wyklucza występowania szczurów na danym terenie.

ZWALCZANIE

Szczury zwalcza się poprzez deratyzację pomieszczeń i terenów na których występują.

Podczas zabiegu stosuje się:

 • metody fizyczne – np. lepy, pułapki mechaniczne, klatki, chwytacze, które zapewniają kontrolowane odłowienie gryzoni.
 • metody biologiczne – deratyzacja z zastosowaniem specjalnie wyszkolonego psa (praktycznie nie stosowana w Polsce)
 • metody chemiczne – deratyzacja z zastosowaniem rodentycydów (środków antykoagulacyjnych) II generacji w różnych formulacjach, działających zwłocznie.

Każdorazowo przed wyborem metody, operator DDD, dokonuje oględzin terenu i obiektu, który ma zostać poddany deratyzacji. W zależności od stopnia infestacji (ilości gryzoni), typu pomieszczeń wybiera najbardziej efektywny i bezpieczny sposób wykonania zabiegu.

W przypadku metod fizycznych, które najczęściej stosowane są w mieszkaniach, domach i w pomieszczeniach związanych z produkcją i przechowywaniem żywności. Wszędzie tam gdzie chcemy w sposób kontrolowany wyłapać gryzonie.

Metoda chemiczna należy do najczęściej stosowanych. Wynika to z powszechności i łatwego dostępu do “trutek na gryzonie”. Niestety nie wystarczy zakupić trutki i je rozłożyć. Należy znać i rozumieć zachowania szczurów, aby mówić o skutecznej deratyzacji. Obecnie stosowane przez profesjonalistów rodentycydy charakteryzują się zwłocznym działaniem i są skuteczne mimo niskiej dawki przyjętej przez gryzonia.  Jednocześnie ze względu na wysoką toksyczność stosowanych preparatów, działania tego typu powinny ograniczać się do zupełnego minimum jeśli chodzi o stosowanie preparatów do deratyzacji.

Podczas działań z zastosowaniem środków chemicznych stosuje się karmniki deratyzacyjne, które z jednej strony zabezpieczają preparat deratyzacyjny przed dostępem osób postronnych (a także zwierząt, takich jak ptaki czy koty), a także pozwala zachować świeżość pożywienia (chroni przed działaniem warunków atmosferycznych preparat). Coraz częściej w ramach monitoringu odchodzi się od całorocznego wykładania trutki. Stosując metody pozwalające na ograniczenie jej zużycia po systemy zupełnie wykluczające ich stosowanie (zastępowanie przez rozłożenie pułapek lub urządzeń wyłapujących wiele szkodników). Dzięki takiemu podejściu ograniczyć można przenikanie rodentycydów do środowiska .

Jak wygląda wizyta pracownika FRODO 

 1. Wykwalifikowany operator DDD dokonuje wywiadu i oględzin miejsca, którego dotyczy zgłoszony problem występowania szkodników, starając się ustalić pierwotną przyczynę występowania gryzoni.
 2. W zależności od warunków panujących na obiekcie, zaleca wykonanie prac (np. sprzątanie, uszczelnienie budynku, murowanie).
 3. Przeprowadza  właściwą deratyzację z zastosowaniem optymalnej metody, dostosowanej do miejsca występowania gryzoni (np. rozstawia karmniki deratyzacyjne, pułapki mechaniczne lub lepowe)
 4. Ocenia i zaleca dalsze działania w zakresie deratyzacji (np. wizytę kontrolną)
 5. Sporządza dokumentację przeprowadzonych działań i przekazuje jej kopię na ręce zlecającego usługę.