Myszy

Zwalczanie myszy


Opis szkodnika

Myszy to potoczna nazwa grupy pospolitych szkodników z rodziny myszowatych, rzędu gryzoni, wśród których w Polsce najczęściej można spotkać:

Mysz domową (Mus musculus) – charateryzuje ją bardzo szerokie występowanie; wielkość myszy to od 7 do 12 cm, z czego ogon mierzy od 5,5 do 11 cm.

Myszarkę leśną (Apodemus flavicollis)długość ciała 8–13 cm, ogona 9–12 cm; charakteryzuje się żółtawobrązowym ubarwieniem z białym brzuchem, na szyi jest jaśniejsza, posiada ochronną obrożę; ma duże oczy i uszy.

Myszarkę zaroślową (Apodemus sylvaticus) – długość ciała 7,5–11 cm, długość ogona 7–11,5 cm; charakteryzuje się żółtawobrązowym ubarwieniem z szarym odcieniem na grzbiecie, brzuch jest jaśniejszy.

Myszarkę polną (Apodemus agrarius)długość 6,4–12,5 cm, ogon ma 5,3–9 cm.; futro grzbietu jest rdzawobrązowe lub żółtobrązowe z wyraźną czarną pręgą szerokości ok. 4 mm, ciągnącą się od głowy, wzdłuż kręgosłupa, po nasadę ogona.

Gryzonie te charakteryzuje nocny tryb życia. Fakt, że są one wszystkożerne powoduje, iż spotkać je można w domach, budynkach wielorodzinnych, gospodarczych, magazynowych, produkcyjnych – praktycznie wszędzie.

Identyfikacja

Występowanie myszy na terenie można stwierdzić stosunkowo łatwo. W domu najczęściej pierwszym sygnałem będzie charakterystyczne chrobotanie, odgłosy biegania za ścianą, lub na suficie (w szczególności podwieszanym), zapach oraz ślady odchodów. Mysz będzie szukać schronienia w szafach, łóżku – miejscach zapewniających trudny dostęp.

Na zewnątrz wśród śladów występowania myszy należy szukać pogryzionego styropianu wokół domu, nor, zapadlisk, dziur w elewacji (w szczególności w miejscach przechodzenia kabli i rur), nieszczelności pod drzwiami (w szczególności przy bramie garażowej) itp.

W przypadku obiektów komercyjnych (hal, magazynów, przedsiębiorstw produkcyjnych itp.) o obecności myszy najczęściej świadczą odchody, pogryzione kable i styropian, a także obecność martwych osobników na paletach. Tu myszy mogą pojawić się w sposób naturalny (przyjść z zewnątrz), jak i zostać dostarczone wraz z towarem lub produktem.

Przyczyny występowania

Główną przyczyną występowania myszy w budynkach jest brak ich szczelności. Gryzonie, wykorzystując dostępne dziury oraz niewłaściwie wykończone budynki, w łatwy sposób dostają się do środka, a następnie szukają sprzyjającego miejsca, aby się pożywić, napoić i rozmnażać. Migracje gryzoni do wnętrz najczęściej obserwujemy od września do listopada. Jej powodem jest brak pożywienia na polach, oraz poszukiwanie przez gryzonie dogodnych miejsc do rozmnażania. Na wiosnę można obserwować migrację w przeciwnym kierunku.

Problemy jakie stwarzają

Obecność myszy w domu to nie tylko głośny problem, który z czasem narasta ze względu na ich szybkie rozmnażanie. Dodatkowo może wiązać się również z uszkodzeniem elewacji (przegryzają się do góry poprzez warstwy ocieplenia – styropianu), uszkodzeniem instalacji elektrycznej, które może prowadzić do awarii sprzętu AGD/RTV. Należy też pamiętać, że myszy są wektorem nie tylko alergenów, ale mogą także przenosić roztocza i insekty (np. pchły). Charakterystyczny zapach towarzyszący ich występowaniu (zapach moczu) utrzymuje się w pomieszczeniach długo i nie jest łatwy do usunięcia. Dla każdej firmy obecność gryzoni to duże ryzyko. W szczególności jednak firmy z branży spożywczej, te które przechowują produkty sypkie, powinny zwrócić uwagę na ich występowanie. Nie zwalnia to jednak firm z branży przemysłowej do regularnego monitoringu i w razie konieczności, zwalczania myszy.

Wśród problemów, jakie mogą się pojawić praktycznie w każdej firmie, znajdziemy:
 • skażenie towaru – konieczność wycofania towaru w przypadku branży spożywczej
 • straty wizerunkowe dla firmy
 • przenoszenie alergenów
 • przenoszenie roztoczy i insektów (np. pchły)
 • niszczenie infrastruktury teleinformatycznej (ciągłe podgryzanie) i drogiego sprzętu
 • niszczenie akt i dokumentów.

Zwalczanie

Zwalczanie myszy można prowadzić w różnoraki sposób – od stosowania rodentycydów w karmnikach rozłożonych na zewnątrz, poprzez stosowanie pułapek mechanicznych lub lepowych wewnątrz. Dodatkowo warto zastosować specjalne masy uszczelniające, których zadaniem jest uniemożliwić myszom przedostawanie się do środka.

 

Jak wygląda wizyta pracownika FRODO 

 1. Wykwalifikowany operator DDD dokonuje wywiadu i oględzin miejsca, którego dotyczy zgłoszony problem występowania szkodników, starając się ustalić pierwotną przyczynę występowania gryzoni.
 2. W zależności od warunków panujących na obiekcie, zaleca wykonanie prac (np. sprzątanie, uszczelnienie budynku, murowanie).
 3. Przeprowadza  właściwą deratyzację z zastosowaniem optymalnej metody, dostosowanej do miejsca występowania gryzoni (np. rozstawia karmniki deratyzacyjne, pułapki mechaniczne lub lepowe)
 4. Ocenia i zaleca dalsze działania w zakresie deratyzacji (np. wizytę kontrolną)
 5. Sporządza dokumentację przeprowadzonych działań i przekazuje jej kopię na ręce zlecającego usługę.