Krzysiek

Krzysiek

Operator DDD
783 777 091

Pracownik terenowy – operator deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji.