Tomek

Tomek

Operator DDD
781 777 091

Pracownik terenowy – operator deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji.