Firma FRODO świadczy dla firmy Honda Logistics Center Central Europe usługi z zakresu DDD (kompleksowa ochrona przed szkodnikami). W ramach swoich działań zabezpiecza nasze obiekty przed gryzoniami. Działania te oceniamy, jako kompleksowe, profesjonalne, spełniające nasze oczekiwania i niewzbudzające żadnych zastrzeżeń.

Honda Logistics Center Central Europe Honda Logistics Center Central Europe